Házirend

„TÁDÉ JÁTSZÓHÁZ ÉS FEJLESZTŐ ALAPÍTVÁNY” Közhasznú Nonprofit Kft. házirendje

Letöltés PDF-ben

CSIBEBÖLCSIBE CSALÁDI BÖLCSŐDE

Az ellátott gyermekek köre

1.      A családi bölcsőde, családban élő 6 hónapos és 4 éves kor közötti gyermekeket fogad a szülővel, törvényes képviselővel kötött megállapodás alapján.

2.      Az 1. pontban meghatározott életkornál idősebb gyermek napközbeni ellátásban egyedi elbírálás alapján részesülhet.

3.      A gyermek felvételét a szülő a családi bölcsőde ügyvezetőjénél kérheti, akivel megállapodást köt az ellátás kezdetéről, várható időtartamáról, valamint megszüntetésének módjáról. 

Nyitvatartási idő

4.      A családi bölcsőde rendes nyilvántartási ideje munkanapokon reggel 8 órától délután 17:00 óráig tart. Nyitvatartási időben az alaptevékenység mellett a szabad férőhelyeken időszakos gyermekfelügyelet igénybevételére nincs lehetőség.

Étkeztetés

5.      A családi bölcsőde gondoskodik a gyermek négyszeri étkeztetéséről a 67/2007. (VII. 10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendeletben ajánlott táplálkozási ajánlások betartásával.

6.      A családi bölcsődét igénybe vevő szülő, törvényes képviselő köteles a szolgáltatás megkezdése előtt az ellátást végzőt tájékoztatni a gyermekétkezéssel kapcsolatosan kialakult egyéni szokásairól, esetleges élelmiszerallergiáról stb.

 

Napirend

7.      A családi bölcsőde az évszakhoz, a gyermek életkorához, fejlettségi szintjéhez igazodó rugalmas napirendet alakít ki, amely az étkezés, levegőzés, játék, gondozási tevékenység rendszeres napi teendőiből áll; gondozótevékenysége során harmonikus légkört, balesetmentes, esztétikus környezetet biztosít a gyermekek számára; ösztönzi a gyermekek kreatív, önálló tevékenységét.

Együttműködés a szülőkkel

8.      A családi bölcsőde a gondozótevékenysége során folyamatosan együttműködik a szülőkkel és a családi bölcsőde munkatársaival.

9.      A szülővel felmerülő bármilyen probléma vagy konfliktus keletkezésének észlelése esetén a családi bölcsőde munkatársai jelzik a társaság ügyvezetőjének, aki részt vesz a kompromisszum-kereső folyamatban.

10.    A családi bölcsőde munkatársai ellenkező megállapodás hiányában csak a családi bölcsődével szerződést kötő személynek adhatják át a gyermeket. A szülő, törvényes képviselő más személyt csak írásban jelölhet meg. Amennyiben az írásbeliségre – váratlan akadály esetén – nincs lehetőség a szülő, törvényes képviselő telefonon köteles értesíteni a családi bölcsőde munkatársait arról, hogy ki viheti el  gyermekét.

11.    A családi bölcsőde csak a megállapodásban megjelölt gyermek részére nyújt szolgáltatást.

Egészségügyi ellátás, betegség, balesetvédelem

12.    A gondozás megkezdése előtt a gyermekorvos igazolását a szülő bemutatja arról, hogy a gyermek egészséges és közösségbe mehet. Betegség miatti hiányzást követően az ellátás folytatásának feltétele a gyermek gyógyultságát tanúsító háziorvosi igazolás bemutatása a családi bölcsőde valamely munkatársának. 

13.    A szülő, törvényes képviselő a gyermek betegségét legkésőbb a tárgynap reggelén 9.00 óráig köteles az ellátást végzőnek jelezni, ellenkező esetben a családi bölcsőde az étkezési díj napi összegét nem téríti vissza.

14.    A családi bölcsőde lázas (37.1 C fok feletti testhőmérsékletű) és fertőző beteg (zöld színű orrfolyás esetét is beleértve) gyermeket nem fogad. Amennyiben a gyermek napközben belázasodik, a családi bölcsőde munkatársa a szülőt értesíti és a szülővel egyeztetett módon háziorvost hív. A szülő a gyermeket az értesítéstől számított 1 órán belül köteles haza vinni.

15.   A családi bölcsőde gyógyszert csak írásbeli megállapodás alapján vehet át a szülőtől, törvényes képviselőtől, amelyben rögzíteni kell, azt hogy a gyógyszert milyen gyakorisággal kell a gyermeknek adni.

16.   A szülő, törvényes képviselő biztosítja a gyermek személyes higiénés eszközeit és azok állandó szinten tartását a családi bölcsődével egyeztetett módon (pelenka, fogkrém, fogkefe, fésű).

17.    Az ellátás helyszínén a családi bölcsőde a balesetvédelmi feltételeket biztosítja, amelyeket az ügyvezető rendszeresen ellenőriz.

A gyermek megismerésének eszközei, az ellátás minőségének biztosítása

18.    A szülő vállalja, hogy együttműködik a gyermek megismerését szolgáló kérdőív kitöltésében és az időközben bekövetkezett változások regisztrálásában. A kérdőívben rögzített információk csak összefoglalják, de nem helyettesíthetik a gyermek gondozásához elengedhetetlen, személyesen megbeszélt gondozási szempontokat.

19.    A szülő hozzájárul, hogy az ellátás során a gyermek fejlődésének dokumentálására, belső használatra gyermekéről fénykép- és videofelvételek készüljenek.

20.    A szülő vállalja, hogy együttműködik a társaság munkatársaival a családi bölcsőde hatékonyságára vonatkozó kérdőív kitöltésében.

21.    A Szülő vállalja, hogy első alkalommal/ beiratkozáskor kaucióként kifizeti a szerződésben megállapított térítési díj felét, amelyet a szerződés lejártakor, az utolsó igénybe vett hónapban visszatérítésre kerül, abban az esetben, ha a szülő a szerződés lejárta előtt 30 nappal írásban és szóban előre jelzi a szerződés felmondását, a gyermek kilépésének szándékát a családi bölcsődéből.

Budapest, 20…………..

        ……………………………..                                           ………………………………….

          szülő, törvényes képviselő                                Csibebölcsibe Családi bölcsőde

Keresés

Letöltés

Házirend


Felvételi Adatlap


Adó 1% 2020 KOZ


Családi bölcsődénk minden hétköznap 8 – 17-ig tart nyitva.   

csibe logo

Családi Bölcsöde Budapesten a XI. kerületben.

2007 januárjától működő Családi bölcsőde, ahol kislétszámú csoportban zajlik a gyermekek testi és lelki fejlesztése tapasztalt szakamebereink segítségével.

Játékra, szép magyar beszédre, dalra-táncra tanítjuk a csibéinket.

Kapcsolat

   csibebolcsibe(@)gmail.com

   +3620 958 0928

    Budapest XI. Daróczi út 52.

Kövess minket